Generalforsamling

Husk: Generalforsamling på lørdag d.14 i flyveklubben.
Vi håber at vi kan fortsætte traditionen med spisning efterfølgende, tilmelding foregår også i klubben.